Afstudeerscriptie Masteropleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

De Aansprakelijkheidsfactor ‘Verzekering’
Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen op aansprakelijkheid.

 

 

Auteur: Daan Nauta

Copyright & Disclaimer: Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteur.